​Husk lige...

​Ved dødsfald vil bedemanden normalt ikke tager sig af afmeldinger og opsigelse af aftaler, derfor har vi lavet en uforpligtigende liste over de ting, som man blandt andet skal huske.

Afmelding og annullering af aftaler:

Abonnementer:

Avis, telefon, licens, kabel-tv, kontokort, leje af tv - computer og hvidevarer, afbetalingsordninger, bogklubber, bibliotekskort - bøger der skal afleveres.

Bankkonti:

​Få en aftale med banken - alle bankkonti lukkes i det øjeblik banken får oplysning om dødsfaldet, også "dankortet" og fælleskonti. Vær opmærksom på PBS, og få en samtale med banken om, hvad der skal betales og stoppes - øjeblikkeligt.

Bolig:

Opsigelse af lejekontrakt - boligforening, privatlejemål, ældrebolig m.m.

Forsikringer: Bil- og husstandsforsikring m.fl.

Kontingenter:

​Fagforening, pensionskasse, medlemsskaber af klubber og foreninger.

Begravelseshjælp:
Der ydes begravelseshjælp fra Sygeforsikring Danmark. (Læs mere her)

Offentlige myndigheder:​
Tilskud, ydelser og pensionsudbetalinger. Disse udbetalinger standser automatisk, men ikke før de enkelte myndigheder, via dødsanmeldelsen, få kendskab til dødsfaldet. I nogle tilfælde kan det betyde, at der udbetales penge, som der ikke er berettigelse til. Man bør derfor være opmærksom på, at nogle af disse udbetalinger måske skal tilbagebetales.

Skat* (Forskudsregistrering):

Reguleres det følgende år, men det er tilrådeligt at forhøre sig hos  Skat.

Dette afsnit er nævnt for at udgå tilbagebetalinger og grimme økonomiske overraskelser.

Andet:

Kontakt til hjælpemiddelcentralen, hjemmeservice, overskydende medicin til apoteket.

*) Note vedr. skat:
Det er vigtigt at bemærke, at længstlevende succederer (indtræder) i førsteafdødes skattemæssige stilling.

Det betyder at længstlevende går glip af det dobbelte personfradrag samt det dobbelte bundfradrag i mellemskatten.

Bliver den samlede indtægt større end grænsen for mellemskatten, indtræder der en topskat. Konsekvensen er en ekstraskat i det følgende skatteår - vær opmærksom på dette.

​Strueregnens Begravelsesforretning

Østergade 7 st.tv - 7600 Struer

​Tlf.: 97 85 00 45​

Thyholm Begravelsesforretning

Møllegade 49, Lyngs - 7790 Thyholm

​Tlf.: 97 87 80 55​

E-mail: post@strueregnens.dk

CVR: 19340600​​